Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την Αλίνα για την επαγγελματική της ευσυνειδησία αλλά και την ανθρώπινη πλευρά της η οποία πραγματικά σπανίζει στις ημέρες μας. Η ανταμοιβή της είναι η αποτελεσματικότητα και αυτό το καταλαβαίνεις άμεσα.